Fáilte chuig an Timpeallacht Fhíorúil Foghlama (TFF) de chuid LNTO.

Tacaíonn an VLE (Timpeallacht Foghlama Fíorúla) le cur chuige tógachais shóisialta i dtaca le foghlaim agus baineann LNTO úsáid as chun tacú le cuir chuige foghlama cumaisc i dtaca le FGL.Timpeallacht foghlama ar líne is ea an VLE (Timpeallacht Foghlama Fíorúla) a chuireann cláir um Fhorbairt Ghairmiúil Leanúnach (FGL) ar fáil do threoirchomhairleoirí.